PROGRAM ASASI 2022

Program Asasi Objektif Objektif utama Program Asasi IIUM adalah untuk mempersiapkan para pelajar bagi melayakkan diri untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di International Islamic University Malaysia (IIUM). Program ini menepati dan selari dengan aspirasi, falsafah, visi dan misi Universiti bagi melahirkan Insan Sejahtera dan seimbang bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara, Maq āṣ id Ash-Shar īʿ ah dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG). Dalam mencapai matlamat tersebut pelajar didedahkan dengan konsep Khal ī fah, Am ā nah, Iqra’, Ra ḥ matan lil- ʿĀ lam ī n (KHAIR) melalui pendekatan Kerangka Akademik Sejahtera. Universiti ini juga menekankan pendidikan yang berteraskan Islam di mana para pelajar didedahkan kepada nilai-nilai dan cara hidup Islam bagi meningkatkan kefahaman dan penghayatan mereka terhadap Islam secara teori dan amali dalam era globalisasi. Panduan Program Asasi KOD UPU ABBR NAMA PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN YURAN PENGAJIAN 1. UY0000001 ARCOM ASASI BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 1 TAHUN (MAKSIMA : 2 TAHUN) Jumlah keseluruhan yuran yang perlu dibayar oleh pelajar hanya RM 2,573.00 (SETAHUN) Jumlah yuran keseluruhan adalah termasuk : Yuran Pengajian dan Yuran Penginapan (maklumat lanjut boleh layari : https://www.iium. edu.my/kulliyyah/ cfs/finance) 2. UY0000002 SFIZI ASASI SAINS FIZIKAL 3. UY0000003 AHS ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU 4. UY0000004 NURS ASASI KEJURURAWATAN 5. UY0000005 PMACY ASASI FARMASI 6. UY0000006 IRK ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM 7. UY0000007 LAWS ASASI UNDANG-UNDANG 8. UY0000008 ENGIN ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER 9. UY0000009 AED ASASI SENI BINA DAN REKA BENTUK ALAM SEKITAR 10. UY0000010 TPHM ASASI PERANCANGAN PELANCONGAN DAN PENGURUSAN HOSPITALITI 11. UY0000011 ECONS ASASI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN 12. UY0000012 MACOM ASASI BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 13. UY0000013 BIOSC ASASI SAINS HAYAT 14. UY0000014 ENCOM ASASI BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 15. UY0000015 BAR ASASI BAHASA ARAB 16. UY0000016 BEN ASASI BAHASA INGGERIS 17. UY0000017 HS ASASI SAINS KEMANUSIAAN 18. UY0000018 MEDIC ASASI PERUBATAN 19. UY0000019 DENTI ASASI PERGIGIAN (BERKUATKUASA SESI 2022/2023) RUJUKAN SENAT IIUM: No 483/2021 Nota Penting : Jika pendapatan keluarga pelajar tidak melebihi RM10,960.00 sebulan, yuran di atas adalah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan sepanjang pengajian (tertakluk kepada syarat). Bayaran tersebut adalah termasuk : Yuran Pengajian, Yuran Penginapan dan Duit Poket.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA3OTEy